Huisregels

Op deze pagina vindt u het huisreglement. Vragen over het huisreglement kunt vragen via de e-mail of het contactformulier. 

 

1) Toegang wordt verleend vanaf 18 jaar
Bij twijfel, kan er naar uw legitimatie gevraagd worden. 

2) Wapens, drugs en alcohol zijn verboden

Het is verboden wapens, drugs en/of alcohol mee te nemen/te gebruiken/te verhandelen in de zaak.
 

3) Geen toegang wanneer u onder invloed bent 
Wij behouden ons het recht u te weigeren wanneer u onder invloed bent van alcohol en/of andere verdovende middelen.

 

4) Toegang tot maximaal 3 personen tegelijk
Wanneer er onvoldoende kamers beschikbaar zijn, kan u de toegang geweigerd worden. Nooit meer dan 3 personen tegelijk kunnen het pand betreden. Wij zijn een klein privéhuis en vragen uw begrip voor deze situatie.

 

5) Het is verboden te fotograferen of te filmen
Het is verboden foto/film opnames te maken met smartphones of andere film/foto apparatuur. Wanneer u deze regel overtreedt , zijn wij genoodzaakt het materiaal in beslag te nemen en zal de politie worden ingeschakeld.

 

6) Wij tolereren geen agressief gedrag
Bij respectloos en/of agressief gedrag jegens een ieder ander in ons pand, zullen wij meteen de politie inschakelen.